Serwis


Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że z dniem 18 września 2010 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych. Reguluje ona między innymi odpowiedzialność użytkowników wyrobów medycznych i nakłada na nas i Państwa pewne obowiązki.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale 11 Ustawy o Wyrobach Medycznych wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i serwisowany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Użytkownik takiego wyrobu ma obowiązek przestrzegania instrukcji używania, jak i również przeprowadzania regularnych przeglądów technicznych, w tym również regularną wymianę części eksploatacyjnych (zgodnie z zaleceniami producenta).

Dodatkowo ustawodawca zobowiązuje nas, jako importera i dystrybutora sprzętu, do wyznaczenia podmiotu upoważnionego do przeprowadzania czynności serwisowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Podmiot ten musi posiadać niezbędną wiedzę, sprzęt i odpowiednio wyszkolony personel do fachowej instalacji, okresowych lub doraźnych: konserwacji, obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa.

Informujemy, że jedynym podmiotem upoważnionym do wyżej wymienionych czynności serwisowych dla wyrobów marki Panasonic, PARI, ERKA, KaWe, HUM i Vitalograph na terenie Polski jest firma Horn Wellness Group.

Jeżeli mają Panstwo jakiekolwiek pytania, bądź wątpliwości prosimy o kontakt z naszą firmą:

Infolinia serwisowa 801-326-857 (koszt połączenia lokalnego) lub

Telefon stacjonarny 61 8676731 w. 115 (koszt połączenia wg taryfy Państwa operatora).

DOOR TO DOOR
Świadczymy bezpłatną usługę dostarczania reklamowanego sprzętu do naszego serwisu w ramach okresu gwarancyjnego.
Koszt dostawy i zwrotu sprzętu, którego reklamacja jest nieuzasadniona, ponosi nadawca.

 

 

WYKAZ PUNKTÓW SERWISOWYCH

NAZWA PUNKTU

ADRES

Telefon/e-mail

Horn Wellness Group
Serwis Centralny
ul. Żonkilowa 11,
60-175 POZNAN
0-801-326-857
061-867-67-31
serwis_hwg@hwg.pl


FORMULARZ KONTAKTOWY
* - pola oznaczone gwiazdką należy obowiązkowo wypełnić przy wysyłaniu wiadomości

Nazwisko, imię (Nazwa firmy)*: 
Numer telefonu*:
Adres email*:
Treść wiadomości*:

CAPTCHA Image